Vervanging perceelaansluitleiding Kostenkengetal: de vervanging van een perceelaansluitleiding kost gemiddeld € 490. De opbouw van het kostenkengetal vindt u in tabel A. Uitgangspunten Perceelaansluitleiding: totaal 10 m pvc van 125 mm. Vervanging tegelijk met het riool, omdat u ook in het ‘riooltracé’ moet graven. Wegverharding buiten het riooltracé b

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel