De locatie van de peilbuizen kiest u op basis van het meetdoel. Voor een algemeen/wijkgericht grondwateronderzoek is het hoofddoel vaak het afbakenen van gebieden met grondwateroverlast. Aandachtspunten bij de locatiekeuze zijn: Het nagaan van overlast bij enkele woningen versus inzicht in de grondwaterstand op wijkniveau. Inzicht in het contact van het grondwater met het oppervlaktewater. Op wel

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel