Bij grondwaterproblemen hebben diverse partijen verantwoordelijkheden:

  • Particuliere eigenaar: De particulier is in beginsel zelf verantwoordelijk voor de staat van zijn perceel en woning/bouwwerk.
  • Gemeente: De gemeente heeft (sinds 2008) een wettelijke grondwaterzorgplicht (art. 3.6 Waterwet). Hoe zij deze invult, werkt ze uit in het GRP.
  • Waterbeheerder: De waterbeheerder (het waterschap of Rijkswaterstaat) beheert het oppervlaktewater en is bevoegd gezag voor de meeste grondwateronttrekkingen (en hiermee verband houdende infiltraties).
  • Provincie: De provincie is de vergunningverlener voor grondwateronttrekkingen door drinkwaterbedrijven en de industrie > 150.000 m3 per jaar (en hiermee verband houdende infiltraties).
  • Grondwateronttrekkend bedrijf: (grote) grondwateronttrekkingen kunnen lokaal tot grondwaterproblemen leiden. In de watervergunning ('onttrekkingsvergunning') staan voorschriften om nadelige effecten van een onttrekking (zo veel mogelijk) te voorkomen (mitigerende voorschriften). 
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel