Conform de Waterwet is de gemeente niet verantwoordelijk voor de grondwatersituatie op particulier terrein. Is bij woningen de grondwatersituatie na aanleg van de openbare drainage nog onvoldoende? Dan is de ontwatering te verbeteren door aanleg van drainage onder of tegen de woning (blokdrainage) of grondverbetering. Deze particuliere drainage is aan te sluiten op de drainage in de openbare weg of op een hemelwaterriool.
 
Doorspuitput
Breng bij het aansluiten van de particuliere drainage bij voorkeur op de erfgrens een doorspuitput aan. Het onderhoud van de hoofddrainage tot aan de doorspuitput is een taak van de gemeente, het onderhoud van de doorspuitput tot aan de gevel van de particulier.
 
Ontwerpeisen
Om de afvoer van drainage vanaf particulier terrein mogelijk te maken, moet de particuliere drainage aan enkele ontwerpeisen voldoen:
  • De drainageleidingen voeren uitsluitend overtollig grondwater af, dus geen hemelwater. Dit betekent dat regenpijpen en kolken niet op de drainageleiding mogen zijn aangesloten.
  • Op de kavelgrens moet een doorspuitput komen. Deze legt de gemeente aan of wordt conform de voorschriften van de gemeente aangelegd. De eigenaar moet zijn drainage hierop aansluiten.
  • De minimale diameter van de particuliere drainage is 80 mm.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel