Conform de Waterwet is de gemeente niet verantwoordelijk voor de grondwatersituatie op particulier terrein. Is bij woningen de grondwatersituatie na aanleg van de openbare drainage nog onvoldoende? Dan is de ontwatering te verbeteren door aanleg van drainage onder of tegen de woning (blokdrainage) of grondverbetering. Deze particuliere drainage is aan te sluiten op de drainage in de openbare weg of op een hemelwaterriool.   stro

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel