Algemene opmerking: Deze tabel is tot stand gekomen op grond van literatuuronderzoek, waarbij veel details zijn gebruikt uit het IKT-rapport (Harting, 2011) en rapportages van WERF (Thomson et al, 2010). De kosten zijn zeer indicatief, omdat gedetailleerde informatie over kosten ontbreekt of niet toegankelijk is.

Het is geenszins de intentie om technieken uit te sluiten of extra positief te beoordelen. Met de meeste technieken is in Nederland (maar ook internationaal) niet heel veel ervaring opgedaan. Slechts in uitzonderlijke gevallen is uit betrouwbaar onderzoek bekend hoe betrouwbaar technieken zijn.


Tabel A Positiebepaling leiding


Tabel B Graven en van buitenaf testen – boorkerntesten


Tabel C Visuele inspectietechnieken (inclusief laser en sonar)


Tabel D Diktebepaling en toestandsbepaling


Tabel E Electroscanning


Tabel F Lekkagebepaling met infrarood


Tabel G Lekkagebepaling door water/lucht


Tabel H Lekkagebepaling met behulp van geluid


Tabel I Opsporing vervuiling en / of lucht met geluid


Tabel J Diktemeting – piggingtechnieken


Tabel K Overige inspectietechnieken

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel