De diverse methoden om foutaansluitingen op te sporen, verschillen in toepassingsmogelijkheid en nauwkeurigheid. Sommige stellen alleen vast dat er vermoedelijk foutaansluitingen zijn (indicatief), andere geven aan welk huis of zelfs welke wasbak foutief is aangesloten.

Dit onderdeel geeft een actueel overzicht van beschikbare onderzoeksmethoden. In Foutaansluitingen hemelwater op vuilwaterriool/drukriolering vindt u de methoden voor het vaststellen of opsporen van foutaansluitingen van hemelwater op het vuilwaterriool of drukriolering. Foutaansluitingen afvalwater op hemelwaterriool behandelt de onderzoeksmethoden voor foutaansluitingen van afvalwater op het hemelwaterriool. In beide paragrafen komen eerst de indicatieve methoden aan bod en daarna de meer exacte onderzoeksmethoden.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel