RIONEDhulpmiddelen bij uw communicatie

  • www.riool.info - De publiekssite van Stichting RIONED biedt uitgebreide informatie over riolering en water in de stad. U kunt banners plaatsen op uw eigen website om direct te linken naar de publiekssite.
  • Waarom zijn putdeksels rond? Informatie voor bewoners en bedrijven over het belang van de riolering.
  • Themafolders voor het brede publiek:
  • Voorlichtingsteksten in vreemde talen - Voorlichtingsteksten over goed rioolgebruik in het Engels, Duits, Turks en Arabisch.
  • Beeldenbank Foto's die begunstigers van Stichting RIONED gratis in al uw publicaties mag gebruiken.
  • Illustraties Illustraties die u gratis in al uw publicaties mag gebruiken.
  • Het riool leeft - Publiekstentoonstelling op uw locatie, ontwikkeld door Stichting RIONED en overgenomen door het Watermuseum. Met deze informatieve en educatieve tentoonstelling informeert u het publiek over de fascinerende wereld van het riool. De tentoonstelling is verrassend, speels en interactief. 'Het riool leeft' bevat onder meer digitale spellen, computersimulaties en een quiz.
  • Handboek Watervriendelijke tuin informeert medewerkers en klanten van tuincentra (én gemeenten en waterschappen) over concrete maatregelen voor een watervriendelijke en hittebestendige tuin.
  • Gooi mondkap en handschoen bij het restafval! Voorkom verstopte riolen, zwerfafval en een verstoort recyclingproces. Veel mensen weten niet waar ze beschermende middelen tegen corona kunnen weggooien.
  • Over de pot en de put is een lespakket in vier delen (groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8) voor basisscholen van Stichting RIONED.

Interessante praktijkvoorbeelden

Bij Praktijkvoorbeelden publiekscommunicatie vindt u interessante voorbeelden van publiekscommunicatie, gerangschikt naar beheermoment.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel