A Algemeen

De overstortput is een bijzondere putconstructie. Bij overschrijding van een bepaald peil voert deze put afval- en hemelwater af naar een ander deel van het stelsel. Ook kan een overstorput het water lozen op een berg(bezink)voorziening of oppervlaktewater. Bij hevige neerslag zijn overstorten nodig om water op straat te beperken.
 
Overstortputten kunnen ook de vuiluitworp verminderen. Vooral een werveloverstortput en een verbeterde overstortput zijn hiervoor geschikt. Ze maken gebruik van secundaire stromingen (wervels) en de verdeling van vuildeeltjes over een stroomprofiel. Met name Duitsland en Engeland hebben onderzoek gedaan naar het rendement van dergelijke overstorten. Vooral bij rioolstelsels in hellend gebied kunnen vuiluitworpreducerende overstorten een interessante optie zijn. Door de gemiddeld hogere stroomsnelheden komt zwaarder sediment mee. In Nederland is het rendement van bergbezinkvoorzieningen per saldo gunstiger.
 
Naast de elementen van een standaardinspectieput kan een overstortput bestaan uit:

  • een overstortdrempel;
  • bijzondere voorzieningen:
  • een duikschot om drijfvuil in het rioolstelsel te houden;
  • spindelschuiven om het rioolstelsel te kunnen spoelen met oppervlaktewater;
  • meetapparatuur voor het meten van overstortingen;
  • stankscherm (rubber flap).

Aanleg
De detaillering en aanleg van een overstortput hebben veel overeenkomsten met die van een standaardinspectieput. Door de drempel is de overstortput wel veel groter. Afhankelijk van de drempellengte kunnen overstorten zeer grote constructies zijn.
 
Het ontwerp van een overstortput hangt nauw samen met de hydraulische berekening van het rioolstelsel waarin de overstort zich bevindt. Als de hydraulische uitgangspunten vaststaan, kunt u met prefabelementen een overstortput detailleren en aanleggen. Grote overstortputten kunt u in het werk vervaardigen.
 

Figuur A Overstortput
 
Functioneren
Een onvoldoende functionerende overstortput kan de werking van de riolering direct beïnvloeden door:

  • Een te kleine drempellengte van de overstort. Daarmee neemt de hoogte van de overstortende straal toe en dus de kans op water op straat.
  • Een te hoog peil van de overstortdrempel, waardoor de kans op water op straat toeneemt. In zettingsgevoelige gebieden kunnen overstortputten bijvoorbeeld een fundering op palen hebben, zodat de drempel niet kan meezakken.
  • Een te laag peil van de overstortdrempel, waardoor extra overstortingen kunnen optreden en oppervlaktewater in het rioolstelsel kan stromen.

(Zie ook de punten onder het kopje ‘Functioneren’ in Inspectieput.)

B Toepassing

Naast de detaillering van een standaardinspectieput geldt voor een overstortput:

Tabel A Reguliere toepassing overstortput
C1.1 Mechanismen Verhoogde afvoer van afval- of hemelwater bij overschrijding drempelniveau
overstort
  Afvoer onder vrijverval
  Geen bezinking van slib of vuil
  Geen ontluchting
C1.2 Neveneffecten  
C2.1 Geometrie Rechte drempel
  Twee putcompartimenten, inwendig vierkant minimaal 1.000*1.000 mm
  Elk compartiment heeft eigen dagopening met afdekking
  Stroomprofiel om ophoping van slib of zand bij drempel te voorkomen
C2.2 Stabiliteit Put van beton
  Drempel van beton
C2.3 Voorziening  
C3.1 Techniek Prefabconstructie
  In het werk vervaardigd
C3.2 Procedure Wvo-vergunning voor externe overstorten
C4.1 Beheer Inspectie en reiniging eenmaal per jaar
  Elk compartiment toegankelijk

 

Tabel B Bijzondere toepassing overstortput
C1.1 Mechanismen  
C1.2 Neveneffecten  
C2.1 Geometrie Andere drempelvormen dan recht
  Duikschot
C2.2 Stabiliteit  
C2.3 Voorziening Meetapparatuur voor de registratie van overstortingen
  Spindelschuiven als spoelinlaat
  Terugslagklep op drempel
C3.1 Techniek Drempelpeil aanpasbaar (metselwerk, plaat van roestvrijstaal)
C3.2 Procedure  
C4.1 Beheer  

 

C Aanbevelingen

Verantwoord de toepassing van overstortputten door berekeningen met een volledig rioleringsmodel. Uit deze berekeningen kunt u de drempelhoogte en -lengte afleiden. Zorg voor voldoende drempellengte.

Kies een drempelvorm waarop geen drijfvuil kan achterblijven.

Om een bepaald drempelpeil te handhaven, kunt u kiezen voor een stijve fundering van overstortputten. Een alternatief is een eenvoudig aan te passen drempel, bijvoorbeeld een gedeelte in metselwerk of een verstelbare plaat van roestvrijstaal. Met het oog op kalibratie heeft een roestvrijstalen plaat de voorkeur.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel