A Algemeen De overstortput is een bijzondere putconstructie. Bij overschrijding van een bepaald peil voert deze put afval- en hemelwater af naar een ander deel van het stelsel. Ook kan een overstorput het water lozen op een berg(bezink)voorziening of oppervlaktewater. Bij hevige neerslag zijn overstorten nodig om water op straat te beperken.   Overstortputten kunnen ook de vuiluitworp verminderen. Vooral een w

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel