Het meten in riooloverstortputten kent meerdere doelen, zoals: tellen/signaleren aantal overstortingen; krijgen indicatie overstortend volume; meten waterstandsverloop voor modelkalibratie. De diverse meetdoelen stellen verschillende eisen aan de plaatsing van de meetapparatuur: Voor het aantal overstortingen moet het instrument zo dicht mogelijk bij de overstortmuur meten.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel