Een infiltratievoorziening moet een overloop hebben. Daarmee voorkomt u bij zeer veel neerslag water op straat. Zonder overloop duurt de infiltratie van al dat water te lang door de relatief lage infiltratiecapaciteit.

Bij infiltratie op perceelniveau kan de overloop een bladvanger in de regenpijp zijn. Het overtollige hemelwater moet vervolgens in de tuin een bergingsplek krijgen. Zorg dat het systeem het water van de woning af leidt. Daarmee voorkomt u vochtproblemen in en onder de woning.

Creëer bij voorzieningen op openbaar terrein een overloopmogelijkheid naar oppervlaktewater. Dit kan bij oppervlakte-infiltratie soms bovengronds, maar de keuze valt meestal op een ondergrondse afvoer. Bij wadi’s of infiltratietransportsystemen is het mogelijk over te storten op de drain onder de voorziening.

Het niveau van de overloopdrempel moet boven het maximale vullingsniveau van de infiltratievoorziening en boven het niveau van de maatgevende buitenwaterstand liggen.

Zorg ervoor dat bij een (tijdelijke) overstort op een gemengd rioolstelsel de waterstanden in het gemengde rioolstelsel bij de ontwerpbui niet boven het niveau van de overloopdrempel stijgen. Dit doet u op basis van metingen of een hydraulische berekening. Breng voor nog extremere situaties of calamiteiten bovendien een terugslagklep aan.

Maak het ontwerp zodanig, dat zo veel mogelijk zichtbaar is of een voorziening voldoet. In tabel C van 
Overzicht maatstaven en ontwerpgrondslagen staat meer over de dimensionering van de overloopdrempel.

Bij hevige neerslag is de capaciteit van de zuiveringsvoorzieningen onvoldoende. Hemelwater loopt dan via een bypass ongezuiverd over. De overloopvoorzieningen kunnen zich achter de zuiveringsvoorziening bevinden (bijvoorbeeld bij een retentiebassin) of verdeeld over het rioolstelsel. Bij de dimensionering van de overloopleiding mag u rekening houden met de berging in het systeem. Bij een overloopconstructie achter een bergingsvoorziening (zoals een retentiebassin) treden minder vaak hoge debieten op dan bij overlopen in het rioolstelsel.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel