Naast afvalwater zijn er andere reststromen en kringlopen in een gebied die van belang kunnen zijn om tot een optimale oplossing te komen. Denk aan de verwerking van de reststroom van vrijkomend maaisel of aan de kringloop waarbij de landbouw organisch materiaal gebruikt als bodemverbeteraar. Het is goed om deze stromen en kringlopen in beeld te hebben. Dan kunt u bekijken of combinatie ervan mogelijk is en of u kringlopen kunt sluiten. Zo wor

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel