Voor de vakwereld, het publiek en de politiek

Laatst geac­tu­aliseerd 10 januari 2020

Stichting RIONED stimuleert de zorg voor de riolering en water in de stad in Nederland. Zij is het platform waarin overheden, het bedrijfsleven en onderwijs samenwerken. Eén van haar taken is het informeren van het algemeen publiek over riolering en stedelijk waterbeheer.

Wilt u uw kennis stedelijk waterbeheer en riolering opfrissen? Stichting RIONED voorziet de vakwereld van kennis. Bekijk de Kennisbank of kom naar de RIONEDdag of een van de regiobijeenkomsten.

Bent u een bestuurder van gemeenten en/of waterschappen wilt u op de hoogte blijven? Kijk dan ook op Riool en Raad - de rol van de raad bij de gemeentelijke watertaken. Daar informeert Stichting RIONED raadsleden over bestuurlijke keuzes op het gebied van stedelijk waterbeheer en riolering.

Tot slot zorgt Stichting RIONED dat het brede publiek de juiste informatie krijgt. Bestuurders kunnen hun inwoners informeren met landelijke campagnes bijvoorbeeld met de campagne 'Niet in het riool' voor goed rioolgebruik!

Producten voor de vakwereld

  • Kennisbank Stedelijk Water: alle algemeen geaccepteerde kennis op het gebied van techniek, beleid, regelgeving en financiering. De Leidraad riolering is hier in opgenomen.
  • Het nut van stedelijk waterbeheer: landelijk onderzoek naar de toestand van de riolering in Nederland.
  • RIONEDdag: de jaarlijkse ontmoeting van de rioleringswereld met beleidsontwikkelingen, praktijkervaringen en actualiteiten.
  • Minicursussen en studiedagen.
  • Onderzoek met als hoofdthema's: systeemkeuze, functioneren van het rioolstelsel en beheer van de rioleringsobjecten.
  • Stevige inzet op uniforme uitwisseling van gegevens door standaardisatie en het ontwikkelen van ondersteunende tools.
  • Normen en richtlijnen: RIONED levert inbreng bij het opstellen van normen door NEN.

Informatie voor publiek en politiek

  • De riolering is een basisvoorziening voor de volksgezondheid en zorgt voor droge voeten. Bekijk de uitgebreide publieksinformatie op de speciale website www.riool.info. Ook heeft RIONED verschillende brochures over de riolering.
  • Voor raadsleden is er een speciale site over de bestuurlijke keuzes op gebied van stedelijk waterbeheer: www.rioolenraad.nl.

Bekijk de brochure over Stichting RIONED.