Kosten begunstigerschap

Categorie 

grondslag

tarief

Gemeenten

per woning
(aantal woningen per 31-12-2016 volgens CBS)

0,192
(minimum € 920)

Provincies

< 1 mln. inwoners
1 - 2 mln. inwoners
> 2 mln. inwoners

1930
2230
2510

Waterschappen

per inwoner

0,00262
(minimum € 920)

Ministeries

per directie

990

Adviesbureaus

zzp-er
2 – 25
26 – 75
76 – 150
> 150

920
1250
1730
2610
4330

Bedrijven:
- koepelorganisaties
- zzp-er
- individuele bedrijven

 

naar omvang

omzet < 2 mln
omzet > 2 mln

 

3670 - 17400
920
1250
2080

Onderwijsinstellingen

per instelling

460,00 *)

*) 50% korting op minimum-bijdrage om onderwijs op het vakgebied te stimuleren.
De begunstigersbijdragen zijn exclusief btw.
De algemene voorwaarden begunstigerschap Stichting RIONED zijn van toepassing.


Over RIONED


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE