Kosten lidmaatschap vanaf 1 januari 2018

Categorie 

Grondslag

Tarief

Gemeenten

per woning
(aantal woningen per 31-12-2017 volgens CBS)

0,204
(minimum € 975)

Provincies

< 1 mln. inwoners
1 - 2 mln. inwoners
> 2 mln. inwoners

2045
2365
2660

Waterschappen

per inwoner

0,00278
(minimum € 975)

Ministeries

per directie

1050

Adviesbureaus

zzp-er
2 – 25 medewerkers
26 – 75 medewerkers
76 – 150 medewerkers
> 150 medewerkers

975
1325
1835
2770
4590

Bedrijven:
- zzp-er
- individuele bedrijven *1


 

omzet < 2 mln
omzet > 2 mln


975
1325
2205

Onderwijsinstellingen

per instelling

487,50 *2

*1; Voor leden van VA en Uneto-VNI geldt een afzonderlijke regeling. Neem contact op met Stichting RIONED.
*2; 50% korting op minimum-bijdrage om onderwijs op het vakgebied te stimuleren.
De lidmaatschapsbijdragen zijn exclusief btw.
De algemene voorwaarden begunstigerschap Stichting RIONED zijn van toepassing.


Over RIONED


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE