Komt u de normcommissie Afvalwatertechniek versterken?

Laatst geac­tu­aliseerd 30 januari 2020

Gezocht: een gemeentelijke vertegenwoordiger om namens Stichting RIONED mee te beslissen over de normen voor onze sector. Reacties ontvangen we graag uiterlijk 26 februari 2020.

Normen voor inzameling, transport en verwerking van afvalwater en de daarvoor benodigde objecten en systemen zijn er om het welzijn van mens en milieu te beschermen. Ook zijn de normen belangrijk voor overheid en markt om doelmatig, transparant en op kwalitatief hoog niveau te kunnen opereren.

Wat doet de normcommissie?

De normcommissie 349 165 Afvalwatertechniek van norminstituut NEN initieert, ontwikkelt, beheert en toetst normen nationaal en levert de inbreng vanuit Nederland in de technische Europese commissie CEN/TC 165 ‘Waste water engineering’. Stichting RIONED is nauw betrokken bij de normcommissie Afvalwatertechniek, die alle rioleringsnormen onder haar hoede heeft. Denk aan normen voor beheeraanpak, inspectie, onderzoek, producten en technieken. In het commissieplan voor 2019 (pdf) vindt u onder meer de actuele projecten en de samenstelling van de commissie.

Wie zoeken we?

Stichting RIONED zoekt kandidaten met praktische kennis, beheerervaring en senioriteit. Ook is het belangrijk dat u enig gevoel voor belangen hebt en een blikveld dat verdergaat dan uw eigen werk/organisatie. Als gemeentelijk vertegenwoordiger krijgt u via de normcommissie rechtstreeks invloed op de gestelde eisen en bouwt u een kennisvoorsprong én een interessant netwerk op.

Tijd en kosten

De normcommissie vergadert tweemaal per jaar, normaliter in Ede. Inclusief reis- en voorbereidingstijd is de tijdsinvestering circa twee dagen per jaar. De functie is op vrijwillige basis. Reiskosten kunnen desgewenst door Stichting RIONED worden vergoed. Interesse? Stuur een e-mail met uw motivatie en beknopt cv naar: info@rioned.org.