Voor de planvorming zijn ook organisatorische relaties met andere beheertaken van belang. Deze paragraaf licht enkele van deze relaties kort toe. De nummers tussen haakjes komen overeen met die in figuur A uit Samenhang met de omgeving. Inrichting openbare ruimte en wegen (1) De inrichting van de openbare ruimte en de vormgeving en het beheer van de belangrijke onderdelen in die openba

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel