Voor het gericht uitvoeren van inspecties stelt u als beheerder een operationeel programma op. Hierin geeft u aan welke inspecties nodig zijn voor de riolering als systeem en welke voor de riolerings-objecten. Informatie over inspectie van rioleringsobjecten vindt u in NEN 3398. Er is onderscheid tussen algemene en specifieke inspecties.

Algemene inspecties

Bij algemene inspecties is het doel meestal om een actueel overzicht van de kwaliteit van het gehele rioolstelsel te krijgen. U kunt ervoor kiezen om jaarlijks een deel van het stelsel te inspecteren. Pak dit planmatig aan, onder meer door een (meerjarig) inspectieplan of -programma op te stellen. Dit programma stelt u op, nadat u heeft vastgesteld welke riolen niet moeten worden vervangen vanwege onvoldoende functioneren van het gehele systeem. Laat u een algemene inspectie met een rijdende tv-camera uitvoeren, stem dit dan af met de reinigingswerkzaamheden. U kunt er ook voor kiezen om eerst hier en daar een steekproef te nemen om de vervuiling van het stelsel vast te stellen alvorens te gaan reinigen en inspecteren.

Het inspectieplan of -programma geeft aanwijzingen over de locatie van jaarlijkse inspecties. Op basis hiervan kunt u inspectieprojecten aanbesteden.

Specifieke inspecties

Bij specifieke inspecties is er een concrete aanleiding om onderzoek te doen, bijvoorbeeld klachten of storingen. Dit type inspecties is nauwelijks te plannen. Meestal nemen rioleringsbeheerders hiervoor een jaarlijks budget in de begroting op, gebaseerd op ervaringen uit eerdere jaren.

Stappenplan voor opstellen inspectieplan bevat een stappenplan dat u kunt gebruiken om een inspectieplan voor visuele riool- en putinspectie op te stellen.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel