Gemeenten zijn wettelijk verplicht om een GRP op te stellen. De kosten die uw gemeente hiervoor maakt, kan zij dekken uit de rioolheffing of de algemene middelen.
 
Volgens de toelichting op (de voorloper van) artikel 229 Gemeentewet mag een gemeente de kosten voor inspraakprocedures, algemene bezwaarprocedures en algemene beleidsvoorbereiding niet doorberekenen in de rioolheffing. Toen nog sprake was van rioolrechten gold dit ook voor algemene bestuurskosten die zij maakt voor het opstellen van een GRP. Hierbij gaat het om de kosten voor het maken van bestuurlijke keuzes op rioleringsgebied, inclusief de voorbereiding van raadsvoorstellen. Nu het een rioolheffing is, is er wel argumentatie om deze kosten door te berekenen. Bij de rioolheffing staat de individuele tegenprestatie namelijk niet meer voorop. Het is een bestemmingsbelasting waarvan de opbrengsten moeten worden besteed aan de zorgplichten. Er bestaat echter nog geen jurisprudentie waarin de rechter heeft erkend dat (naast de beheersmatige kant) ook de beleidsmatige kant een verband heeft met het nakomen van de zorgplichten.

Algemene beleidskosten

Het valt op dat sommige gemeenten vrijwel alles ‘beleid’ noemen. Over de vraag of er ‘fair trade’-koffie of gewone koffie uit de automaat moet komen, schrijft de gemeente een notitie koffiebeleid. Voor de kostenonderbouwing is dit geen beleid, dit valt onder beheer. Voor de ‘beleidselementen’ uit het GRP geldt hetzelfde. Bij de vragen hoe en wanneer gaat het voornamelijk om beheer. Echt beleid betreft slechts de (voorbereiding van) keuzes waarbij de gemeente twee verschillende belangen tegen elkaar afweegt.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel