Een rioolgemaal is een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) die nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Voor de oprichting of verandering hiervan geldt een meldingsplicht. Inrichtingen waarbij sprake is van "het doorvoeren, bufferen of keren van rioolwater", vallen in principe onder het Activiteitenbesluit en zijn ook meldingsplichtig. Op basis van artikel 3.16 Ac

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel