Als sprake is van een goede uitwisseling van grond- en oppervlaktewater, kunt u het oppervlaktewaterpeil verlagen om zo de grondwaterstand te verlagen (zie figuur A). Vaak is deze maatregel niet mogelijk, omdat allerlei functies en systemen zijn ingericht op een bepaald oppervlaktewaterpeil. Overleg daarom altijd met het waterschap.   img alt="" height="256" src="/documents/20182/488292/B2300_4.6_Oppervlaktewaterpeil_verlagen.pn

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel