Als het gewenste drainage-instelniveau lager is dan het oppervlaktewaterpeil, kan de drainage niet onder vrijverval lozen. Dan kunt u een pomp (bemalen drainage) gebruiken, maar dat levert wel extra kosten op voor aanleg, beheer en onderhoud. Als u geen pomp wilt, ga dan na of u het drainage-instelniveau gelijk kunt stellen aan het oppervlaktewaterpeil zónder dat dit tot overlast leidt. Het oppervlaktewaterpeil kunt u opvragen bij het wate

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel