Definitie in Omgevingswet Een oppervlaktewaterlichaam is volgens (de bijlage bij) artikel 1.1 van de Omgevingswet "een samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, en de bijbehorende bodem en oevers, alsmede flora en fauna". Deze omschrijving is in lijn met de jurisprudentie van de Hoge Raad (1983) over het begrip 'oppervlaktewater' zoals dat

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel