Voor inzicht in de werking van het grondwatersysteem zijn de ligging en peilen van oppervlaktewater belangrijk. Afhankelijk van het verschil tussen het waterpeil en de grondwaterstanden in de directe omgeving kan oppervlaktewater een ontwaterende of juist infiltrerende werking hebben. Beide kunnen de grondwaterstand beïnvloeden. Variatie in bijvoorbeeld rivierpeilen of getijden kan invloed hebben op de grondwaterstand. In figuur A is een

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel