Opbouw toplaag De voorziening voor oppervlakte-infiltratie bestaat uit een verlaging in het maaiveld en een doorlatende toplaag. Er zijn allerlei varianten mogelijk, zoals infiltratievelden en -greppels. Het principe is altijd hetzelfde. Bij de dimensionering spelen twee randvoorwaarden een belangrijke rol: er moet voldoende hemelwater (langzaam) infiltreren; de vervuiling van bodem en grondwater

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel