OPINIE HUGO GASTKEMPER

Zomer

De zomer is het seizoen van de klimaateffecten. Ik doe een paar voorspellingen met een persoonlijke kleuring.

Ondergelopen straten
Natuurlijk vallen er enorme plensbuien “die maar een keer in de 100 jaar vallen”. Op die ene plek valt dat wel, maar over het hele land valt volgens het KNMI per jaar gemiddeld ruim 70 keer een bui van meer dan 60 mm in een uur. Daarvan vallen er zo'n 14 op een stad of dorp. Zo’n zware bui is dus geen uitzondering.
Voor de media heb ik een basisverhaal over hoosbuien: de riolering heeft – net als elke andere infrastructuur – een bepaalde capaciteit. Bij overschrijding staat het water in de file te wachten. Dat is hinderlijk en tegelijk een efficiënte oplossing. Gemeenten proberen schade te voorkomen door meer afvoer waar mogelijk en meer berging waar nodig. Waterschappen moeten zorgen dat het watersysteem geen bottleneck is. Bewoners en bedrijven moeten hun eigendom beschermen tegen indringend water door kostbare inrichting en spullen hoog genoeg te houden. Wat we in Nederland nog niet gehad hebben, is de echt grote klap: de superbui die altijd uitzonderlijk zal blijven en op een voor de samenleving schokkende plek valt. Dan zullen we zien wat de veerkracht van de samenleving is, wat aan maatregelen nodig wordt gevonden en wat we accepteren. De overheid kan de burger voor veel behoeden, maar niet voor elk onheil.
Door simulaties uit te voeren, kunnen we al met bestuur en bewoners in gesprek gaan over effecten en maatregelen. Het lijkt mij wenselijk dat alle gemeenten en waterschappen dit soort stresstests uitvoeren.

Bejaarden met waterijsjes
Bij warm weer overlijden meer mensen, net als bij kou in de winter. Tijdens hittegolven stijgt de sterfte met 12%, ongeveer 40 doden per dag (factsheet Hittestress van Climate Proof Cities). Toch wil ik nog meer weten. Is de sterfte direct toe te schrijven aan oververhitting, uitdroging, etc.? Welke sterfte is redelijkerwijs te vermijden? Wat is het effect uitgedrukt in verloren levensjaren? Naast de gedragsadviezen uit het Hitteplan zie ik vooral praktische maatregelen voor mij, zoals zonwering, natuurlijke ventilatie, besproeiing van warme oppervlakken en meer groen.

Zwemmen voor het goede doel
Niet bekend zijn, althans niet in de media komen, de aantallen mensen met diarree of zwemmersjeuk door het zwemmen in grachten en vaarten voor een goed doel. Deelnemers en organisatoren zwijgen erover, want het bederft de pret en het gevoel goed te doen. We accepteren een hoger gezondheidsrisico. Prima, maar ik ben benieuwd hoe lang het duurt.

En de winnaars zijn
Caféhouders, recreatieondernemers, wijnboeren, verkopers van ventilatoren, zonwering en airconditioners (helaas) doen goede zaken. Door lage rivierafvoeren kunnen schepen minder beladen worden, maar krijgen de schippers betere prijzen. Iedereen die van warmer weer houdt – en dat zijn velen van ons – geniet. Op de radio hoor je Gerard Cox weer: “ Maar voor je het weet, is heel die zomer alweer lang voorbij.”
 
Reageren? Mail mij: hugo.gastkemper@rioned.org
 
 

Over RIONEDU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE