Opinie Hugo Gastkemper

Stress

Publicatiedatum 10 juli 2018
Opinie - Hugo Gastkemper

Stress is spanning door een prikkel van buitenaf. Een plensbui – in het echt of op de computer – is zo’n prikkel. Hoe kunnen we omgaan met deze stress?

Stress associëren we in de eerste plaats met negatieve gevolgen en gevoelens door bijvoorbeeld ongezondheid, overbelasting of ongeluk. Maar ook positieve situaties – zoals het spelen van een wedstrijd of het geven van een feest – leveren stress op, al noemen we dat dan vaak ‘gezonde spanning’. We zoeken stress soms zelfs op met bijvoorbeeld griezelfilms, een achtbaan of parachutespringen. Of stress angst en hartkloppingen oplevert of dat het kicken is, is niet alleen afhankelijk van de aanleiding maar ook van je eigen houding en mogelijkheden. Beheersing van stress is tot op zekere hoogte mogelijk.

Hoe pakt dit uit bij de stresstesten voor regen, hitte, droogte en overstroming? Voor neerslag en warmte zijn inmiddels standaardgebeurtenissen vastgesteld die in elk geval in de stresstesten moeten worden gebruikt. De meest extreme gebeurtenis is nog net realistisch, heb je waarschijnlijk niet zelf meegemaakt en leidt naar verwachting tot zo veel overlast en schade dat je je vanzelf afvraagt wat je laat gebeuren en wat je met maatregelen wilt vermijden. Bewust is gekozen om zo’n situatie in beeld te brengen, omdat de gebeurtenis zich vroeg of laat zal voordoen, vanwege vergelijkbaarheid voor het hele land en om iedereen scherp te krijgen.

Standaardreactie op een stressvolle situatie is: verstarren, vluchten of vechten. Wat doen wij met de (wellicht heftige) uitkomsten van de stresstesten met extreme gebeurtenissen? Wordt het ontkennen, ondergaan of ontwikkelen? De bedoeling achter de verplichte stresstesten is dat we met elkaar onder ogen zien wat er kan gebeuren. En dat gaat samen met bedenken wat je accepteert en wat je gaat doen ter bescherming. Gemeente en waterschap bekijken dit vanuit algemene belangen, iedere bewoner en elk bedrijf oordeelt vanuit de eigen situatie passend bij de eigen verantwoordelijkheden. Samen en afzonderlijk worden maatregelen genomen.

Om de stress te beheersen, is het ook belangrijk om de verwachtingen niet te hoog te stellen. Ik vind het al mooi als bij de echt grote klap aan regen of hitte het totaal aan acties tot de constatering leidt ‘dat het veel erger had kunnen zijn’. Hoe dan ook, zie de stresstest als een positieve stress om later negatieve stress te beperken.

Hugo Gastkemper

N.B. De communicatie over de vastgestelde standaardgebeurtenissen voor de stresstest vindt plaats door het Deltaprogramma, de VNG en de Unie van Waterschappen.

Reageren? Graag! Via LinkedIn, e-mail of telefoon: 0318 – 631 111.

Alle opinies