Opinie Hugo Gastkemper

Overleden: datakerkhoven

Publicatiedatum 07 februari 2018
Opinie - Hugo Gastkemper

De waarschuwing tegen bergen gegevens waar je niets mee kan is verstomd. Met dank aan linked data en nieuwe technieken.

We produceren exponentieel meer gegevens in steeds grotere databestanden die we steeds beter kunnen verwerken tot informatie. Opslagcapaciteit en rekensnelheid is enorm toegenomen. Maar het meest spectaculair is de ontwikkeling van algoritmes om te selecteren, te combineren en te analyseren. Dan heb ik het nog niet over de opkomst van zelflerende netwerken en kunstmatige intelligentie. 

In het vakgebied stedelijk waterbeheer zijn we al vroeg begonnen met het verwerken van flinke hoeveelheden data door de video-inspectie van riolering. Misschien hebben we last van remmende voorsprong maar we zijn wat stil blijven staan in het benutten van gegevens. Analyse van inspectiegegevens van een groot aantal gemeenten voor algemenere verbanden vindt nog weinig plaats. Daarom verkent Stichting RIONED om met  big-data analyse het degradatieverloop van de riolering in beeld te krijgen in relatie tot onder meer materiaal, ondergrond, belasting en leeftijd. Daarnaast gaan we feiten verzamelen om praktische invulling te geven aan risicogestuurd beheer.

Met de standaardisatie van definities, kenmerken en relaties van rioleringsobjecten in het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water zorgt Stichting RIONED voor een randvoorwaarde voor het onbelemmerd uitwisselen van gegevens. Omdat nu zowel objecten als het netwerk gemodelleerd zijn, is het GWSW voor de belangrijkste delen van het stedelijk waterbeheer klaar voor gebruik. Gemeenten kunnen er gebruik van maken zodra hun (beheer)software daarvoor geschikt is.

Met het GWSW volgen we de visie van linked data, d.w.z. de gegevens van alle objecten kunnen door de wijze van beschrijving en logische relaties softwarematig worden verbonden. Objecten kunnen alles zijn wat je als eenheid kunt onderscheiden, dus niet alleen fysieke dingen, maar bijvoorbeeld ook databestanden, wetsartikelen, delen van leerboeken en kennisbanken enz. We staan pas aan het begin in het ontdekken van de mogelijke extra verbanden en snelheid van werken door linked data. Duidelijk is al wel dat datakerkhoven in de toekomst passé worden. 

Linked data zijn overigens niet automatisch open data, maar we zien wel dat alles toegroeit naar publieke GWSW-datasets, waardoor allerlei nieuwe toepassingen binnen handbereik komen. Elke bronhouder blijft daarbij wel eigenaar van de gegevens en verantwoordelijk voor de kwaliteit van die gegevens.

Informatie krijg je door gegevens te ordenen en betekenis te geven. Data op zich zeggen nog niet veel. Het verkrijgen van veel meer data is een belangrijke voorwaarde voor betere onderbouwing van beslissingen in het stedelijk waterbeheer. Dus: koester uw data en benut de nieuwe mogelijkheden die u worden geboden. 

Hugo GastKemper
Reageren? Graag! Via LinkedIn, e-mail of telefoon: 0318 – 631 111.
 

Alle opinies