Opinie Hugo Gastkemper

Maatwerk of recept

Publicatiedatum 08 april 2019
Opinie - Hugo Gastkemper

Stichting RIONED levert per definitie geen maatwerk. Onze producten moet u altijd toepasbaar maken op uw eigen situatie. Maar we gaan wel wat veranderen.

RIONEDproducten zijn grondstoffen, halffabricaten, elementen voor het echte werk in de praktijk. De toegevoegde waarde van Stichting RIONED zit in het stimuleren, stutten en sturen, maar we brengen een gemeente of bedrijf niet meteen bij de eindstreep. We voorzien in nieuwe kennis, inzichten en werkwijzen én in algemeen geaccepteerde uitgangspunten, methoden en technieken. Ook verbinden we ons eigen vakgebied nog meer met bredere maatschappelijke en beleidsontwikkelingen. Alle aangesloten organisaties in het land moeten onze producten kunnen inpassen, in hun verschillende fysieke en bestuurlijke omstandigheden en met hun eigen voorkeuren en organisatieculturen. Stichting RIONED heeft in dat opzicht geen beslissingsbevoegdheden, gemeenten en bedrijven maken zelf hun (beleids)keuzes. Daarom is in ons werk een bepaalde mate van algemeenheid onvermijdelijk. 

Tegelijk vragen steeds meer gemeenten en bedrijven om kant-en-klare producten en adviezen. Die vraag neemt toe door het vertrek van beheerders met veel kennis en ervaring en de instroom van jonge collega’s. Die nieuwe instroom bestaat bovendien meer dan voorheen uit een ander type professionals, met minder technische bagage en een meer proces- en projectmatige insteek dan de ‘oude garde’. Binnen het bureau van Stichting RIONED stellen we ons regelmatig de vraag hoe te opereren in dit spanningsveld.

Zonder het karakter van de RIONEDproducten als grondstoffen voor de praktijk aan te tasten, gaan we wel wat veranderen. In de eerste plaats door de vraag expliciet te maken: wanneer schrijven we een recept of maatwerk voor? Zoals in deze opinie, maar ook in begeleidingscommissies, werkgroepen en de Commissie Vaststelling Leidraden en Handreikingen (CVLH). Maar ook door meer aan recepten te werken, waaraan duidelijk behoefte is. Door tervisielegging en autorisatie zorgen we voor voldoende draagvlak. Recepten zijn er overigens in verschillende soorten en maten. Zo zijn er echte standaarden, bijvoorbeeld het GWSW en de standaardbuien voor het hydraulisch functioneren. Maar ook recepten in de vorm van ‘toepassen tenzij’ of ‘dit is in elk geval een goede aanpak’, best practices, beste aanpak in gespecificeerde omstandigheden en andere varianten.

Kortom, wij willen niet alleen zorgen dat u minder wielen hoeft uit te vinden, maar ook dat u gemakkelijk het meest geschikte wiel kunt kiezen en (laten) monteren. Onveranderd blijft dat de stedelijk waterbeheerder zelf moet rijden en zijn eigen koers moet bepalen.

Hugo Gastkemper

Reageren? Graag! Via LinkedIn, e-mail of 0318 – 631 111

Alle opinies