Opinie Hugo Gastkemper

Maatregelenprogramma

Publicatiedatum 12 november 2018
Opinie - Hugo Gastkemper

Het maatregelenprogramma in het kader van de stresstest is een lijstje met wie wat gaat doen. Zo simpel is het. Toch valt er wel wat over te zeggen.

Met de kans en hoop dat ik open deuren intrap, hierbij een aantal tips en overwegingen bij het maatregelenprogramma.

Het maken van het programma begint wat mij betreft met de vraag met wie je de risicodialogen gaat voeren. Wie ervaren de meeste problemen? Bij wie zit de meeste energie en betrokkenheid? Waar zijn volgens de stresstest de grootste kansen op schade? Welke gebieden gaan op de schop? Welke voorkeuren hebben de raad en de wethouder? Sowieso niet verkeerd om het uitleggen van de uitkomsten van de stresstest aan de wethouder of portefeuillehouder bij het waterschap te zien als een vorm van risicodialoog.

Belangrijk vind ik het uitgangspunt dat het maatregelenprogramma niet van de overheid is, maar van alle belanghebbenden. In veel gevallen ligt de aanpak bij bedrijven en bewoners, hun zeggenschap en inbreng zijn dan ook essentieel en gerechtvaardigd.

Stel als stedelijk waterbeheerder zelf logische prioriteiten voor, bijvoorbeeld door aan te geven waar in het verleden de grootste schade is opgetreden, welke gebieden en functies het meest kwetsbaar lijken en waar samenloop kan plaatsvinden met gebiedsontwikkeling, wegvernieuwing of functieverandering.
De organisatiegraad van belanghebbenden mag meespelen. Met actieve betrokkenheid van een bewonersorganisatie, buurtinitiatief, ondernemersvereniging of parkmanager kom je verder. Tegelijk is het goed om je te realiseren dat degenen die niet aan de dialoog meedoen ook hun belangen en ideeën hebben, al is het maar als belastingbetaler.

Houd rekening met de tijdfactor, bijvoorbeeld door te koppelen aan andere maatregelen of door ingrepen in de openbare ruimte naar voren te halen vanwege de aanpak van wateroverlast. Bij grote investeringen met een lange levensduur is het van belang rekening te houden met extremere klimaatverandering. Of anders gezegd, met gebeurtenissen met een kleinere kans.

Accepteer symboolmaatregelen tegen wolkbreuken en droogte als regentonnen en geveltuintjes, maar leg wel uit dat er geen hoosbuien in passen. Ze zijn goed voor het groen, het goede gevoel en het draagvlak. Bepleit robuuste berging en waterbeschikbaarheid en zie in dat de inhoudelijke/technische logica overruled kan worden door de uitkomsten van de maatschappelijke en bestuurlijke strijd over ideeën en belangen.

Kortom, wees ook bij het maatregelenprogramma pragmatisch en adaptief.

Hugo Gastkemper

Deze opinie is de laatste uit een serie over de stresstest. Eerder verschenen:
Stress (juni)
Risico’s (september)
Risicodialoog (september)
Adaptatie (oktober)

Reageren? Graag! Via LinkedIne-mail of telefoon: 0318 – 631 111. 

Alle opinies