OPINIE HUGO GASTKEMPER

Kennisbank

Kennis bieden waarop je kunt bouwen is een kerntaak van Stichting RIONED. En dat doen we nu beter met de Kennisbank Stedelijk Water en een geheel vernieuwde website. 

 

Voor elke professional de juiste kennis, in de goede vorm en op het goede moment. Dát is de ambitie van de Kennisbank Stedelijk Water. Alle inhoud uit de Leidraad riolering, de oude webpagina’s en publicaties vindt u nu in een integrale, ordelijke omgeving. Zo biedt RIONED vertrouwde en belangrijke vakkennis die u snel kunt opzoeken en gebruiken.  

De Kennisbank bestaat uit zelfstandig leesbare blokjes, zogenaamde kenniselementen, die u op verschillende manieren kunt verbinden. Natuurlijk in de vorm van een inhoudsopgave, vergelijkbaar met het oorspronkelijke document. Verder ziet u waar u tijdens een sessie eerder geweest bent. Binnenkort ziet u ook welke pagina’s collega’s interessant vonden, zoals u dat ziet bij veel webwinkels. Uiteraard is de kennisbank niet alleen geschikt voor uw pc, maar ook voor gebruik op tablet en telefoon. Verwerken van informatie gaat sneller van papier dan van een scherm. Daarom heeft de Kennisbank een geavanceerde printfunctie. U stelt zelf een document van verschillende kenniselementen samen en drukt dit af of bewaart het als pdf. Maatwerk dus.  

Wat niet verandert is de zorgvuldigheid waarmee RIONED de Kennisbank vult met informatie die klopt en algemeen gedragen is. Begeleidingscommissies staan de makers bij; bij de tervisielegging kan iedereen reageren op de concept-kenniselementen en de representatief samengestelde Commissie Vaststelling Leidraden en Handreikingen (CVLH) keurt de nieuwe kenniselementen goed. Zo kunt u vertrouwen op de kwaliteit van de informatie.  

Na de lancering van de Kennisbank Stedelijk Water gaat Stichting RIONED meteen verder met het actualiseren. Nieuwe kennis moet toegevoegd en achterstallig onderhoud weggewerkt. Naast tekst komen er veel meer tekeningen, filmpjes en animaties. In de toekomst kunt u de informatie personaliseren, uw eigen voorkeuren opgeven en uw zoekgeschiedenis bekijken. Verder worden toetsvragen aangeboden zodat u zelf uw kennisniveau kunt nagaan en gericht kunt leren. Op deze manier gaan we de Kennisbank aan de Branchestandaard gemeentelijke watertaken verbinden.   

Kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid zijn de bekende drie k's uit het Bestuursakkoord. De lastigste daarvan is de kwetsbaarheid: het op peil houden van het aantal vakmensen, de overdracht van kennis van oud naar jong en het behappen van de almaar uitdijende kennis is een enorme uitdaging. Het gerichter en beter aanbieden van kennis, puike structurering en doorzoekbaarheid ervan en informatie op maat zijn daarvoor absolute noodzaak. De Kennisbank Stedelijk Water beschouw ik als een essentiële stap in de professionele ontwikkeling van ons vak.


Over RIONEDU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE