Opinie Hugo Gastkemper

DigiDealGo

Publicatiedatum 15 mei 2019
Opinie - Hugo Gastkemper

De bouw loopt achter bij de digitalisering. Dat moet veranderen, vinden alle betrokkenen. Stichting RIONED doet volop mee.

Een groot aantal richtingbepalende partijen in de bouw en de grond-, water- en wegenbouw (gww) heeft de DigiDealGO getekend. De ambitie is stevig: het digitaal delen van alle informatie over projecten, assets en gebieden. Bovendien moet die informatie op afroep beschikbaar zijn. Dat betekent: gemakkelijk vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar.

Vergaande digitalisering is onmisbaar om voldoende woningen te kunnen bouwen, de energietransitie vorm te geven, kwaliteit te leveren, faalkosten terug te dringen, personeelstekorten op te vangen en nieuwe diensten en innovaties mogelijk te maken. Dit vergt in de eerste plaats een mentaliteitsomslag. We moeten informatie delen in plaats van afschermen. Dus echt samenwerken in de keten in plaats van het werk ná elkaar organiseren. In elkaars keuken kijken om tot de beste en efficiëntste oplossingen te komen. En verdienmodellen en de manier van aanbesteden aanpassen.

Er moet nog veel gebeuren voordat we overal in de bouwpraktijk zover zijn. Het voertuig is BIM. Dat staat ten eerste voor bouwinformatiemanagement. Dat wil zeggen, de juiste informatie bij de juiste persoon op het juiste moment. In de tweede plaats voor bouwinformatiemodellering, het proces van samenwerken bij ontwerp en realisatie. En ten derde voor bouwinformatiemodel, de digitale representatie van een bouwwerk gedurende zijn gehele levenscyclus.

Open standaarden zijn essentieel voor de digitalisering. Stichting RIONED draagt daaraan bij met het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW). Voor het uitwisselen van data en informatie is het essentieel dat alle partijen met dezelfde systematiek en definities werken en dezelfde (computer)taal spreken. Het GWSW is die gezamenlijke taal, die via de beheerpakketten en andere software te gebruiken is. Naast het ontwikkelen en uitbreiden van het GWSW zelf, leggen we de verbinding met andere semantische standaarden. Bijvoorbeeld IMBOR voor de openbare ruimte, Aquo voor het waterbeheer, NLCS voor CAD-systemen en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Samen met het Kadaster gaan we liggingsgegevens publiceren via PDOK, het overheidsplatform voor geodata. Ook willen we de digitale verbinding leggen met bestekrichtlijnen, GIS-systemen en productcatalogi van leveranciers.

Stichting RIONED ondersteunt de vakwereld op allerlei manieren bij de invoering van nieuwe werkwijzen, onder meer door intensief samen te werken met softwareleveranciers, software en uitwisselformaten te toetsen op GWSW-conformiteit en gemeenten te ondersteunen met GWSW-adviseurs en proefprojecten.

De digitalisering leidt de komende jaren nog tot veel veranderingen. Hoe precies is pas voor een deel duidelijk. De techniek van standaarden en software is voor een groot deel klaar, nu kunnen we de mogelijkheden gaan benutten. Dat vraagt ook om aanpassingen van de eigen werkprocessen. De DigiDealGO geeft de richting én de urgentie aan om dit gezamenlijk tot een succes te maken.

Meer over DigiDealGO
Meer over BIM
Meer over GWSW

Hugo Gastkemper

Reageren? Graag! Via LinkedIn, e-mail of telefoon: 0318 – 631 111.

Alle opinies