Veel hemelwater- en gemengde stelsels definitie Gemengd stelsel lozen in open water: watergangen, sloten of greppels. Deze oppervlaktewatersystemen zijn vaak peilgestuurd, waarbij het waterpeil niet veel varieert. Maar bij extreme neerslagbelasting

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel