Deze module gaat uit van de volgende situatie:
  • de locatie van het te ontwikkelen stedelijk gebied is bepaald;
  • de gemeente wordt beheerder van het te ontwikkelen gebied en de hierin op te nemen infrastructuur.
De gemeente kan verschillende rollen hebben in de locatieontwikkeling. Deze rollen zijn afhankelijk van welke rol marktpartijen (zoals projectontwikkelaars) hebben in de ontwikkeling. Als projectontwikkelaars volledig zelfstandig een locatie ontwikkelen, is de gemeente als toekomstig beheerder alleen verantwoordelijk voor de controle van het ontwerp. Is de gemeente medeontwikkelaar, dan kunnen aparte projectorganisaties de uitvoering en realisatie van de locatieontwikkeling op zich nemen. In dergelijke publiek-private samenwerkingen functioneert een projectbureau als opdrachtgever voor de uitvoering en realisatie van de plan- en ontwerpwerkzaamheden.

Voor het ontwerpproces kan de rol van een gemeente daarom leiden tot tegenstrijdige belangen. De gemeente kan tenslotte niet alleen medeprojectontwikkelaar en ontwerper zijn, maar ook de vergunningverlener en uiteindelijk de beheerder. Wees hierop bedacht en zorg dat de afwegingen en keuzes bij het schetsontwerp helder zijn.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel