Opbouw meetnet

Dit onderdeel behandelt de opbouw van een meetnet waarmee u het functioneren van een systeem controleert. Het licht de keuze van type en locatie van de meetpunten toe in relatie tot de rol van een meetpunt in de analyse van het functioneren van het systeem. Informatie over specificaties en installatie van meetapparatuur vindt u in Meetprincipes en -apparatuur. Verzameling en opslag van gegevens komen aan de orde in Telemetrie.
 
Dit onderdeel volgt stapsgewijs de opbouw van een vast meetnet voor het continu volgen van een systeem en uitbreidingen daarop voor specifiek verder onderzoek. Hierbij blijft de analyse van het functioneren van het systeem bondig en algemeen. Een diepgaander en specifieker analyse vindt u in Meetgegevens verwerking en analyse.
 

KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE