De opbolling is afhankelijk van de drainageafstand tussen de drainageleidingen, het verhardings-percentage, de maatgevende afvoer, de doorlatendheid van de bodem en de diepte van de ondoorlatende laag. De opbouw van de stedelijke ondergrond is dermate complex dat de vereenvoudigingen bij analytische berekeningen leiden tot een onjuiste opbollingsberekening.
 
De opbolling is te bepalen met de formule van Hooghoudt of met stationaire grondwatermodellen als MicroFem. De formule van Hooghoudt is alleen toepasbaar om de afvoer te berekenen naar sloten of drainageleidingen in homogene zandpakketten met een dikte van enkele meters. In bebouwd gebied is de formule dus alleen toepasbaar in gebieden met een dikke zandige toplaag. In de overige gevallen is de opbolling niet betrouwbaar te berekenen. De opbolling kunt u daarom beter bepalen door de grondwaterstand te monitoren.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel