De werking en levensduur van drainage is vooral afhankelijk van verstoppingsprocessen in en direct rondom de drainageleidingen. Het verteren van omhullingsmateriaal of graafschade kan verstoppingsprocessen versnellen. Sommige van deze processen verlopen snel, bijvoorbeeld inspoeling tijdens aanleg in te natte omstandigheden of bij het doorspuiten onder te hoge druk. Andere processen verlopen geleidelijk, zoals ijzerafzetting, wortelgroei en dichtslibben tijdens de beheerfase. Van deze laatste groep is in Nederland verstopping met ijzerverbindingen de belangrijkste.
 
De oorzaak van het verminderd functioneren van drainage kan ook geheel buiten het drainagesysteem zelf liggen. Een voorbeeld is het verdichten van de bovengrond door intensief gebruik of opbreken van verhardingen. Deze knelpunten blijven verder buiten beschouwing.
 
Inhoud
Dit gedeelte behandelt per subkopje een oorzaak van verminderd functioneren. Daarbij komen steeds de volgende onderdelen aan bod:
  • Beschrijving van de oorzaak van het verminderd functioneren.
  • Maatregelen om de knelpunten te verhelpen.
  • Maatregelen om de knelpunten te voorkomen.
  • Maatregelen waarmee de knelpunten al in de ontwerp- en/of aanlegfase zijn te voorkomen.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel