Afhankelijk van het belang van een goede werking van een voorziening kunt u kiezen uit een preventieve of correctieve aanpak van beheer. Een correctieve aanpak herstelt een voorziening of onderdelen ervan als deze niet langer goed werken. De preventieve aanpak voorkomt dat een voorziening of onderdelen ervan niet meer werken.
 
Verschillende criteria
In de praktijk wordt vaak eenmalig afgewogen welk type benadering voorkeur heeft. Daarna volgt men deze keuze veelal onbewust. Er zijn echter wel duidelijke criteria om te kiezen voor een bepaalde benadering:
  • directe schade
  • effecten van falen
  • inzicht in oorzaken van verminderd functioneren
  • inspanning voor het verzamelen en beoordelen van gegevens.
De directe overlast danwel schade die een voorziening veroorzaakt als ze niet meer goed werkt, samen met de effecten van dit falen, bepalen of een preventieve of correctieve aanpak gewenst is.
Om te bepalen welke preventieve maatregelen u kunt nemen, is inzicht nodig in de mechanismen die ervoor zorgen dat de infiltratievoorziening niet meer goed functioneert. U moet weten waaraan de voorziening kapot gaat of waarom ze minder goed werkt. De inspanning die nodig is om gegevens over de toestand van een infiltratievoorziening te verzamelen en deze gegevens te beoordelen, bepaalt of een toestandafhankelijke aanpak opweegt tegen een gebruikafhankelijke aanpak.
 
Ervaring met beheer
De ervaring met het beheer van infiltratievoorzieningen in Nederland is beperkt. Dat geldt ook voor het inzicht in de achterliggende oorzaken van verminderd functioneren van infiltratievoorzieningen. Er is ervaring nodig om het inzicht te vergroten in de mechanismen die de werking van een infiltratievoorziening verstoren of onmogelijk maken.
 
Vier oorzaken van verminderd functioneren
Uit de ervaring die wel beschikbaar is in Nederland en uit literatuuronderzoek (buitenland) blijkt dat er vier redenen zijn waardoor het functioneren van een infiltratievoorziening afneemt:
  • afname van de infiltratiecapaciteit
  • afname van de bergingscapaciteit
  • afname van de afvoercapaciteit
  • verontreiniging van bodem en grondwater.
U leest meer over deze vier mechanismen in de subpagina's.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel