Onverharde oppervlakken in stedelijk gebied kunnen tijdens hevige neerslag zorgen voor extra inloop naar riolering of infiltratievoorzieningen. Onverharde oppervlakken zijn bijvoorbeeld wegbermen, (niet verharde) tuinen, parken of grasvelden. Deze oppervlakken kenmerken zich door een potentieel grote infiltratiecapaciteit, een grote oppervlakteberging en een langzame afstroming. Voor onverharde oppervlakken kunt u rekenen met een oppervlakteberging van 10 mm en een infiltratiecapaciteit van circa 10 mm/h (tot maximaal 300 mm/h).

Bij toepassing in een reeksberekening waarmee u de de emissie naar oppervlaktewater of de RWZI wilt bepalen, hebt u geen gedetailleerde gegevens van de onverharde oppervlakken nodig. Deze oppervlakken komen niet vaak tot afstroming en zijn daardoor niet van belang voor emissiebepalingen. Daarnaast wordt de belasting op de RWZI meestal uitsluitend bepaald door de geïnstalleerde pompcapaciteit.

Wateroverlastberekeningen

In wateroverlastberekeningen moet u onverharde oppervlakken wél meenemen. Niet alleen vanwege de potentiële bijdrage aan de inloop, maar ook omdat in deze modellen neerslag over het oppervlak kan stromen zonder dat de oppervlakken zelf neerslag afvoeren. Voor hellende gebieden wordt aanbevolen uit te gaan van een maaiveldmodel met rioleringsmodel waarin een terreinmodel inclusief het onverharde oppervlak volgens AHN wordt opgenomen. De oppervlakteberging wordt dan 'automatisch' meegenomen uit de locale hoogteverschillen, mits wordt uitgegaan van een fijn genoeg grid (standaard is 5 m).

Bij het maken van wateroverlastberekeningen zal de modelleur afhankelijk van locale kennis en/of aanwezigen veldmetingen de waarde voor de infiltratiecapaciteit moeten kiezen, deze kan, zoals gezegd oplopen tot 300 mm/h. Theoretisch kan de bodemsoort worden gebruikt als indicatie voor de te hanteren infiltratiecapaciteit. Maar de bodemopbouw is in stedelijk gebied vaak zeer inhomogeen en het is dus 'kort door de bocht' om deze koppeling direct te leggen. In gevallen waarin de waarde van de infiltratiecapaciteit cruciaal voor de juistheid van de berekening (denk aan bijvoorbeeld infiltratievoorzieningen), dan wordt aanbevolen deze af te leiden uit veldmetingen. Als eerste handreiking kunt u gebruik maken van de tabel met infiltratiecapaciteiten

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel