Waterschappen, gemeenten, Stichting RIONED en STOWA zijn betrokken bij lopende praktijkonderzoeken, onder meer op daken in Wageningen (zie figuur A), Rotterdam, Enschede en Amsterdam. De resultaten hiervan vergroten het inzicht in de werking van groene daken en stimuleren toepassing en productontwikkeling gericht op de hydrologische effecten. Praktijkonderzoek naar die effecten vindt nu meestal plaats met bestaande producten voor groene daken. Maar er is ook onderzoek nodig dat is gericht op bestaande daken en onderzoek dat de gewenste effecten als uitgangspunt neemt, waarbij producten worden ontwikkeld die daaraan voldoen. Zo zijn wellicht groenblauwe daken te ontwikkelen die meer bijdragen aan een verbeterde waterhuishouding. Maar ook blauwe daken zonder substraat of vegetatie kunnen een kosteneffectieve bijdrage leveren aan het waterbeheer.

Recente innovaties richten zich op luchtregulerende daken en waterregulerende daken. Dit sluit aan op de wens voor verdere ontwikkeling van effectieve, betrouwbare manieren voor regulering van de dakafvoer door deze te begrenzen of te besturen.

Figuur A Onderzoek op experimentendak NIOO-KNAW naar gecombineerde effecten van warmte- en koude-isolatie, biodiversiteit en hydrologische werking i.s.m. Wageningen Universiteit, Waterschap Vallei en Veluwe, Rotterdam, ZinCo Benelux, Daklab/BetonRestore, Stichting RIONED en STOWA
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel