Riotrack (track & trace)

Met Riotrack zijn waterstromen in de riolering te volgen en foutaansluitingen op te sporen. Hierbij worden drijvende tracers (chips, zo groot als een fiche) bijvoorbeeld door een toilet gespoeld of in een regenpijp gegooid. De tracer stroomt met het afvalwater of hemelwater naar het riool. Mobiele antennes detecteren waar de tracer zich bevindt, waardoor duidelijk wordt op welk rioolstelsel het lozingstoestel is aangesloten.

Ammonium cuvettest

Waternet past de Ammonium cuvettest toe bij het opsporen van foutieve aansluitingen op het hemelwaterriool. In Amsterdam bevat het oppervlaktewater gemiddeld 0,75 mg/l ammonium, het hemelwater bevat ca. 1,2 mg/l ammonium(landelijk meetnet). Hogere concentraties duiden op de foutieve aansluiting van een toilet op een hemelwaterriool.


Figuur A Cuvettest ammonium

Door het water in het hemelwaterriool per put te bemonsteren (tijdens droog weer) en de monsters via een cuvettest op ammonium te analyseren kan binnen 30 minuten aangegeven worden of in de buurt van die put afvalwater geloosd wordt. Op deze manier is zeven kilometer hemelwaterriool onderzocht en is het gebied voor nader onderzoek verkleind naar totaal 300 meter hemelwaterriool.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel