Ontwikkelingen

Toekomstendige financiering
Welke veranderingen zijn nodig? Zie bijgevoegde brief: Toekomstbestendige en duurzame financiering.
Reactie van Stichting RIONED op brief en onderzoek. RIONED vraagt aandacht voor kosten afkoppelen. Ook wil zij onderzoek naar verbreding van de afweging door het betrekken van het watersysteem en de kosten van afkoppelen op particulier terrein. Een toelichting op dit standpunt vind u in het artikel (Meer)kosten afkoppelen en besparen op zuivering.
Minister biedt Tweede Kamer het rapport Toekomstbestendige en duurzame en financiering van het Nederlandse waterbeheer aan met aanbiedingsbrief.
 

KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE