Staat het masterplan eenmaal vast, dan kunt u de fysieke omgeving en de financiering uitgebreider inventariseren. In dit stadium beoordeelt u natuurwaarden, milieuaspecten, grondstromen en grond-balansen voor het bouwrijp maken. Zo krijgen de stedenbouwkundige functies een plek in een vlek-kenplan. Nieuwe gegevens uit de inventarisatie kunnen leiden tot een aanpassing van de oorspronkelijke projectopzet. De planning in de tijd kan bijvoorbeeld ve

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel