Staat het masterplan eenmaal vast, dan kunt u de fysieke omgeving en de financiering uitgebreider inventariseren. In dit stadium beoordeelt u natuurwaarden, milieuaspecten, grondstromen en grond-balansen voor het bouwrijp maken. Zo krijgen de stedenbouwkundige functies een plek in een vlek-kenplan. Nieuwe gegevens uit de inventarisatie kunnen leiden tot een aanpassing van de oorspronkelijke projectopzet. De planning in de tijd kan bijvoorbeeld verschuiven.
 
Het vlekkenplan vormt de basis van een grondexploitatie. Hiermee toetst u de financiële haalbaar-heid van de locatieontwikkeling. In deze grondexploitatie zijn de kosten voor de inzameling van afval-, hemel- en grondwater aanzienlijk. Daarom moet u op basis van een schetsontwerp een inschatting maken van de investeringskosten.
 
Het vlekkenplan is een uitgangspunt voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan of het wijzigen van een bestaand plan. In het nieuwe of vernieuwde bestemmingsplan komen de definitieve locatie en de gebruiksfunctie van voorzieningen als gemalen te staan. Met het oog op de zware procedure van bestemmingsplannen (de doorlooptijd is al snel een jaar), kunt u aanpassingen na vastlegging beter voorkomen.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel