Gemeenten hebben de wettelijke zorgplicht:
  • voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater;
  • voor inzameling en doelmatige verwerking van hemelwater;
  • om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover doelmatig.

De particulier heeft ook duidelijk een eigen verantwoordelijkheid voor de verwerking van hemel- en grondwater, voor zover de gemeente dit redelijkerwijs van hem kan vergen. Als een particulier bijvoorbeeld zelf zijn hemelwater niet kan afvoeren, heeft de gemeente een ontvangstplicht. Daarnaast vindt de opdracht plaats binnen de afspraken die de gemeente met het waterschap heeft gemaakt.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel