Voor grondwateronttrekkingen is een vergunning of melding op grond van de Waterwet of de keur van het waterschap nodig. Bij verontreinigd grondwater komt ook het beschermingskader van de Wet bodembescherming (Wbb) in beeld. Degene die handelingen wil verrichten waardoor de bodemverontreiniging vermindert of verplaatst, moet dit melden bij het bevoegd gezag (zie de pagina Graven in v

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel