Als het lozingsverbod voor een perceeleigenaar zeer onredelijk uitpakt, kan de gemeente (bij uitzondering) ontheffing verlenen. Enig individueel nadeel is wel aanvaardbaar om een collectief doel te dienen, bijvoorbeeld wateroverlast voorkomen. De gemeente kan ontheffing van het lozingsverbod verlenen als het verwerken van het hemelwater tot onredelijk hoge kosten voor de perceeleigenaar leidt. Bijvoorbeeld als de eigenaar werkzaamheden aan leidingdoorvoeren door de fundering moet (laten) uitvoeren. Of de kosten onredelijk zijn, bepaalt de gemeente als zij een ontheffingsverzoek aan de hand van de concrete omstandigheden beoordeelt. Als voor één perceeleigenaar de kosten onevenredig hoog zijn vergeleken met anderen in het aangewezen gebied, ligt ontheffing in de rede.

N.B. Het is aan te raden om in het GRP op te nemen wanneer de gemeente de kosten van de verwerking van het hemelwater onevenredig hoog vindt. Dat vergemakkelijkt de beslissing op een ontheffingsverzoek en kan ook helpen om het aantal kansloze verzoeken te beperken.

Voorschriften en handhaving bij een ontheffing

De gemeente kan aan een ontheffing voorschriften verbinden (als zij deze goed motiveert). Bijvoorbeeld over uitstel van het lozingsverbod of het treffen van een alternatieve (tijdelijke) voorziening. Als de gemeente geen ontheffing verleent en een bewoner of bedrijf blijft weigeren om af te koppelen, kan de gemeente bestuursdwang toepassen of een dwangsom opleggen.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel