Als iemand (een particulier maar bijvoorbeeld ook een gemeente of waterschap) tegenover een ander een onrechtmatige daad pleegt die hem is toe te rekenen, is hij in beginsel verplicht de daaruitvolgende schade van de ander te vergoeden (art. 6:162 BW). Bij een actie uit een onrechtmatige daad zijn vier eisen van belang. Er moet sprake zijn van:

  1. een handeling die een onrechtmatige daad oplevert;
  2. toerekening van deze daad aan de dader;
  3. schade;
  4. causaal verband tussen de daad en de schade.

Relativiteitsvereiste

Naast deze vier eisen geldt het zogenoemde relativiteitsvereiste. Simpel gezegd betekent dit dat de geschonden norm (de wettelijke eis, waaronder ook de gemeentelijke waterzorgplichten) tot doel heeft te beschermen tegen de schade zoals die zich heeft voorgedaan. Het relativiteitsvereiste staat in het gemeentelijk waterbeheer zelden of nooit ter discussie.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel