De schadevergoedingsregeling op grond van een onrechtmatige daad staat in het Burgerlijk Wetboek (BW). Bij een onrechtmatige daad is er geen overeenkomst tussen de betrokken partijen, zoals wel het geval is bij een wanprestatie. Ook is er geen formeel aangewezen besluit (bijvoorbeeld een vergunning of een peilbesluit) op grond waarvan schade geclaimd kan worden, zoals bij een

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel