Hemelwater van schone oppervlakken gaat zonder behandeling naar oppervlaktewater. De normen over ‘schoon’ water verschillen per waterbeheerder. Op 1 januari 2008 trad het Besluit lozing afvalwater huishoudens in werking. Hierin (zie Het Blah: lozingen door particuliere huishoudens) staat dat hemelwater van daken en dergelijk

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel