Hemelwater van schone oppervlakken gaat zonder behandeling naar oppervlaktewater. De normen over ‘schoon’ water verschillen per waterbeheerder. Op 1 januari 2008 trad het Besluit lozing afvalwater huishoudens in werking. Hierin (zie Het Blah: lozingen door particuliere huishoudens) staat dat hemelwater van daken en dergelijke op oppervlaktewater mag lozen. De waterbeheerders kunnen hiervan afwijken, maar moeten eisen locatiespecifiek onderbouwen. Voor schoon water kunt u volstaan met een hemelwaterstelsel met uitlaten op oppervlaktewater. Zorg wel dat het watersysteem voldoende berging heeft. Meestal is die vanuit de watersysteembenadering (inundatie is één keer per 100 jaar toegestaan) aanwezig.
 
 
Figuur A Principe ongezui-verde lozing hemelwater
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel