Om de derde onderzoeksvraag te beantwoorden, zijn de volgende maatregelen doorgerekend voor alle schaalniveaus (behalve de landelijke):
 • lamellenfilters op alle uitlaten;
 • bodempassage op alle uitlaten;
 • straatvuil 100% verwijderen;
 • ombouw alle gescheiden rioolstelsels naar verbeterd gescheiden rioolstelsels;
 • afkoppelen 20% verhard oppervlak;
 • aanleg groene berging 14 mm achter elke overstort;
 • zandfiltratie bij rwzi.

Maatregelen in het watersysteem zijn niet meegenomen in de analyse. Tabel A toont voor de situaties waarin het afvalwatersysteem significant bijdraagt aan de waterkwaliteitsproblemen in hoeverre maatregelen in het afvalwatersysteem deze problemen kunnen voorkómen.

Samenvattend zijn de volgende soorten maatregelen in enkele gevallen effectief:
 • Zuiverende voorzieningen gescheiden rioolstelsels met rendement > gemiddeld 70% voor de meeste parameters (bijvoorbeeld bodempassage).
 • Ombouw naar verbeterd gescheiden stelsel (VGS).
 • Maatregelen met effect op vuilinloop gescheiden riolering (bijvoorbeeld straatreinigen of voorzieningen in kolken).
 • Vergroten pompovercapaciteit en stelselberging gemengde rioolstelsels (bijvoorbeeld door afkoppelen).
 • Aanvullende berging gemengde stelsels (bijvoorbeeld groene berging).
 • Realiseren hoge kwaliteit rwzi-effluent (bijvoorbeeld door inzet zandfiltratie, ombouw naar MembraanBioReactor, optimaal bedrijven ultralaagbelaste rwzi). De rwzi blijft verder buiten beschouwing, aangezien diverse STOWA-projecten deze naar verwachting afdoende onderzoeken.


 

*1 Grootte en richting effect afhankelijk van belasting vanuit omgeving.
*2 Rekenconcentraties regenwater bepalend voor effect maatregelen (ofwel: variatie in rekenconcentraties groter dan effect maatregelen).
*3 Beperkt effect op landelijke waterkwaliteit.

Tabel A Maatregelen met significant effect op relatieve bijdrage aan waterkwaliteitsproblemen door afvalwatersysteem

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel