Voor pilot 4 is een lamellenafscheider ontworpen en gebouwd op locatie Baljuwstraat. Rondom de lamellenafscheider zijn enkele meetinstallaties aangebracht om het functioneren van de afscheider in de gaten te houden en het zuiveringsrendement te bepalen (zie figuur A). Zo meet een debietsensor de hydraulische belasting (hoeveel water gaat door de afscheider?). Ook zit aan weerszijden van de lamellenpakketten een waterniveausensor. Op basis

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel