IPigs en Persleidingen kennisevent

Laatst geac­tu­aliseerd 08 oktober 2020

Op 25 september 2020 werden tijdens het kennisevent de tussenresultaten van het innovatieprogramma Persleidingen gepresenteerd en werd het gewenste vervolg om als persleidingenbeheerders weer in control te komen bediscussieerd. Hieronder vindt u de links om de programmaonderdelen terug te kijken en de bijbehorende PowerPointpresentaties.

 1. Inleiding (Ton Beenen, Stichting RIONED/STOWA)
  Om samen sneller te leren, verbindt het informatieplatform persleidingenbeheer data, tools en kennis.
  - Pdf van de PowerPointpresentatie
  - Bekijk de video
 2. Conversie naar landelijke database (Wouter van Riel, Infralytics)
  Voor makkelijke samenvoeging van lokale bestanden op het landelijke informatieplatform is een conversietool beschikbaar.
  - Pdf van de PowerPointpresentatie
  - Bekijk de video
 3. Leren van incidentenregistraties (Johan Post, P4UW)
  Landelijke samenvoeging van incidentenregistraties versnelt het leren van oorzaken en gevolgen. Een registratieformat is voorgesteld.
  - Pdf van de PowerPointpresentatie
  - Bekijk de video
 4. iPigs (John Driessen, Sweco)
  Voor verdere ontwikkeling van inline inspectietechnieken heeft het iPigs-project afgelopen jaren partijen samengebracht.
  - Pdf van de PowerPointpresentatie
  - Bekijk de video
 5. Oplevering eindrapport iPigs-project (Renske ter Horst, Sweco)
  Het iPigs-project heeft het inspectiepotentieel in kaart gebracht, een overzicht van technieken opgesteld en een handreiking voor uitvoering van inline inspecties.
  - Pdf van het eindrapport
  - Bekijk de video
 6. Stappenplan persleidingenonderzoek in de praktijk (Jeroen Langeveld, P4UW)
  Over de eerste twee stappen is de publicatie Proeftuin persleidingen fase 2: Inventarisatie en basisonderzoek (2018) uitgebracht. Voor stap 3 starten we dit jaar de proeftuinen.
  - Pdf van de PowerPointpresentatie
  - Bekijk de video
 7. Op zoek naar de zwakste schakel in AC-leidingen (Frank Verkuijlen, Wb Limburg)
  Gevalideerde inline conditiemetingen leveren besparingspotentieel door gericht de zwakke plekken te verbeteren.
  - Pdf van de PowerPointpresentatie
  - Bekijk de video met de presentatie
  - Bekijk de video met de discussie
 8. Proeftuin Rotterdam (Richard Kors, Rotterdam)
  Rotterdam heeft de markt uitgedaagd voor meervoudige inspectie van twee persleidingen.
  - Pdf van de PowerPointpresentatie
  - Bekijk de video

Meer informatie over het Innovatieprogramma Professioneel Persleidingenbeheer.